Loading...
 

EduSim

Tato stránka poskytuje základní informace pro odbornou veřejnost o projektu:

Inovace studijního programu Informatika na MFF UK: výuka tvorby simulací s edukativními prvky a prohloubení praktického aspektu výuky

řešeného Univerzitou Karlovou v Praze, Matematicko-fyzikální fakultou, ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK, Studiem nových médií FF UK a Generation Europe o.s..

Cíle projektu

Smyslem projektu je zejména:
 • rozšířit a prohloubit výuku na MFF UK zaměřenou na vývoj výukových ICT aplikací
 • prohloubit spolupráci MFF UK a FF UK s dalšími subjekty, které se vývoji a výzkumu v této oblasti věnují
 • prohloubit praktickou stránku výuky na MFF UK a FF UK v těchto a příbuzných oblastech, zejména vývoji počítačových her obecně a dále pak 3D simulací, vestavěných systémů a plánování a rozvrhování
Projekt je řešen od března 2011 do června 2013.

Lidé

Projekt řídí Mgr. Vít Šisler, Ph.D. za pomoci Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. O zkušenosti získané během řešení projektu se rádi podělíme s dalšími akademickými pracovníky. Ačkoli se to netýká přímo tohoto projektu, vidět nás můžete také na workshopu Videogames and Society na konferenci Cyberspace nebo na Zimní škole kognitivních psychologie.

Inovace výuky

Hlavní předměty inovované v projektu:

Důraz je kladen na spolupráci studentů z dvou různých fakult a na praktickou stránku věci. Slovem „praktickou“ se myslí to, že studenti neposlouchají pouze teorii, ale také sami tvoří: programují, designují, montují, podílí se na evaluacích výukových simulací na středních školách.

Hlavní softwarové výstupy projektu
 • Připravili jsme nová cvičení k přednášce Vývoj počítačových her a připravili pro studenty „middleware“ o Flashi, UDK a Androidu.
 • Připravili jsme nové úlohy pro cvičení k přednášce Umělé bytosti.
 • Připravili jsme nové GUI pro nástroj VisPlan sloužící k vizualizaci plánů.
 • Vznikla verze 1.0.4 softwarového nástroje SimDate3D (tzv. rozšíření „Emohawk“), middlewaru pro výuku řízení virtuálních agentů s emocemi.
 • Vznikl web nejlepších studentských botů kurzu Umělé bytosti.
 • Vznikla sada test-cases pro studenty FF UK v rámci předmětu Výukové simulace v praxi.
 • Upravili jsme výukovou simulaci Evropa 2045, aby se naši studenti mohli snáze seznámit s tím, jak simulaci nasadit na středních školách.
 • Vznikla 3D grafická knihovna obsahující animace 3D postav a 3D objekty pro použití v kurzu Vývoj počítačových her a Umělé bytosti.
 • Vznikla zvuková knihovna pro studentské projekty v kurzu Vývoj počítačových her.

Stáže

Zorganizovali jsme několik stáží ve spolupráci s firmou Bohemia Interactive Simulations a Prague Game Studios a také s partnerem projektu Generation Europe, o.s.

Hardwarové výstupy

Zakoupili jsme hardware pro kurzy Video Games as a Socio-Cultural Phenomenon a Vestavěné systémy a systémy reálného času.

Ukázky dalších výstupů

Studentské minigranty. Pro předmět Vývoj počítačových her realizujeme studentské minigranty, v rámci nichž mohou studenti žádat o menší finanční prostředky například pro vývoj graficky nebo nákup zvukových knihoven.

Hudba legálně. Zpracovali jsme návod pro studenty, jak k machinimám vyvíjeným v kurzu Umělé bytosti nebo ke hrám vyvíjeným v kurzu Vývoj počítačových her přidat legální hudbu.

Nákup knih. Zakoupili jsme knihy pro výuku v kurzech Umělé bytosti, Video Games as a Socio-Cultural Phenomenon, Vývoj počítačových her a Výukové simulace v praxi.

Identifikace projektu

Projekt je veden pod číslem CZ.2.17/3.1.00/33274 v rámci programu OPPA - Operační program Praha Adaptabilita. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy. Řešitelem projektu je Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, partnerem projektu je Generation Europe o.s. Na řešení projektu se podílí Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Studium nových médií FF UK. Celkový rozpočet projektu je 2 198 963 Kč.

Image

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Created by admin. Last Modification: Friday 15 of November, 2013 10:50:04 GMT-0000 by cyril.
This site is partialy supported by the grant project GA UK 351/2006/A-INF/MFF.