Loading...
 

Adaptive agents and evolutionary algorithms

Tato stránka obsahuje seznam literatury, ze které se lze naučit na státnicový okruh Adaptivní agenti a evoluční algoritmy. Znalosti ke státnicím jsou zároveň vyžadovány v rozsahu této literatury, pokud není psáno jinak.

Slajdy


Slajdy z Umělých bytostí

Slajdy ke Znalostem agentů (oddíl Knowledges in Multi-agent Systems)

Knihy a kapitoly z knih


Michael Wooldridge: An Introduction to MultiAgent Systems. Willey (2002) 1st ed. (nebo 2nd ed. v rozsahu 1st ed.)

Doplňující: Gerhard Weiss (editor): Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence. (základy: kap 1)

Richard S. Sutton and Andrew G. Barto: Reinforcement Learning:
An Introduction, MIT Press, Cambridge, MA (1998) kap. 1 — 7 html

Hanna Kokko: Modelling For Field Biologists: and Other Interesting People. Cambridge University Press (2007) (kap. 1, 2, 7, 8)

Leah Edelstein-Keshet: Mathematical Models in Biology. SIAM (2005) (kap. 4.1, 4.2, 6.1 — 6.3)

David J. Sweatt: Mechanisms of memory, Elsevier Academic Press, 2003 kap. 1 ("Sweatt_kap1.zip")

Melanie Mitchell: An Introduction to Genetic Algorithms, MIT Press, 1996
(1st ed), 1998 (2nd ed). (kap. 1--4)

David E. Goldberg: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley Pub. Co. 1989. (kap. 1--4)

Alternativní ke GA: Zbigniew Michalewicz: Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer-Verlag, Berlin, 1996 (3rd ed). (základy kap 1, 4; teorie kap 2-3; pokročilé a aplikace kap 8, 10, 12, 13)


Alternativní ke GA: John H. Holland: Adaptation in Natural and Artificial Systems (základy: kap 1-2; teorie: kap 4-5)


Steve Rabin (ed.): AI Game Programming Wisdom I, Charles River Media, 2002 (k. 4.3)

Steve Rabin (ed.): AI Game Programming Wisdom IV, Charles River Media, 2008 (k. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6)

Jiné


Donald L. DeAngelis and Wolf M. Mooij: INDIVIDUAL-BASEDMODELING OF ECOLOGICAL AND EVOLUTIONARY PROCESSES. In: Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2005. 36:147–68 ("IndivModels")

Netlogo — modely Ants a Population dynamics (Woolf-sheep predation)

Text k virtuálním lidem (kap. 1, 3, 4.1 — 4.5, 7)

Doplňující text: State-of-art review o architekturach virtualnich panaku

Soar intro

Created by cyril. Last Modification: Thursday 02 of June, 2011 19:54:59 GMT-0000 by cyril.
This site is partialy supported by the grant project GA UK 351/2006/A-INF/MFF.